WeFurn

Bij WeFurn (initiatief van Interstuhl) kunnen zzp'ers, eigenaren van bedrijven en eigenaren van verzamelgebouwen met werkplekken een bureaustoel en/of bureau huren. Zo kunnen ondernemers zonder enorm startkapitaal toch ergonomisch verantwoord werken.

Doelgroeponderzoek

Ik begin het traject met een uitgebreid onderzoek naar de doelgroep. Door middel van een enquête en aanvullende diepte-interviews breng ik in kaart wat de wensen, vragen, bezwaren en vooroordelen van de doelgroep zijn met betrekking tot het concept van WeFurn. Op basis daarvan worden zogenaamde Buyer Persona profielen opgesteld en werk ik de online klantreis uit. 

Website- en marketingadviesplan

De Buyer Persona profielen en de klantreis dienen als basis voor de verdere stappen van het traject. Ik stel een website- en marketingadviesplan op waar uitgebreid wordt vastgelegd:

  • Welke pagina's de website moet bevatten
  • Hoe de websitepagina's opgebouwd moeten worden
  • Welke informatie we aan de doelgroep willen voorschotelen 
  • Welke kanalen we in willen zetten om de doelgroep te bereiken

Online Marketingcampagnes

Zodra de website live is, ga ik aan de slag met de online marketingcampagnes. Via Facebook, Instagram en LinkedIn maken we gebruik van advertising om de doelgroep te bereiken. We maken gebruik van verschillende advertentieformats:

  • Video-advertentie
  • Carrousel-advertentie
  • Statische advertentie

 

Ik maak gebruik van A/B-testing om te onderzoeken welk advertentieformat en welke advertentietekst het beste aansluit bij de doelgroep. De campagnes worden doorlopend gemonitord en geoptimaliseerd om optimaal resultaat te behalen voor WeFurn. Het doel? Naamsbekendheid genereren voor WeFurn en verkopen realiseren via de website.

Facebook Carrousel

Partners

Bij dit project zijn de volgende partners betrokken: